Bình Luận Facobook
Thông Tin Phim


Kết quả thăm dò cho thấy, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng, ai cũng nên được phép làm “chuyện ấy” với đồng nghiệp.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Trên đây chỉ là một trong số những kết quả gây bất ngờ từ một cuộc thăm dò ý kiến về tình công sở mà trang Business Insider vừa thực hiện với sự tham gia của 2.500 người. 
Từ lâu, tình công sở đã là một chủ đề “nóng” trong các cuộc “ngồi lê đôi mách” trong các công sở, đồng thời là một chủ đề gây tốn giấy mực của báo giới. Nhiều cuộc điều tra đã được thực hiện, nhiều chuyên gia đã vào cuộc… để tìm nguyên nhân và giải pháp cho vấn đề.
Dưới đây là những con số có thể khiến không ít người “bật ngửa” từ cuộc điều tra của Business Insider liên quan tới chủ đề này:
1. Hầu hết mọi người đều cho rằng, nên được phép làm “chuyện ấy” với đồng nghiệp của mình.
Câu hỏi đưa ra: Bạn có cho là đồng nghiệp trong cùng công ty nên được phép làm “chuyện ấy”?
Số người trả lời “có”: 1.969 (84,62%)
Số người trả lời “không”: 358 (15,38%)
Số người không đưa ra câu trả lời: 38
2. Thậm chí, càng có nhiều người cho rằng, nên được phép làm “chuyện ấy” với đồng nghiệp không trực tiếp làm việc cùng.
Câu hỏi đưa ra: Bạn có cho là đồng nghiệp trong cùng công ty, nhưng không trực tiếp làm việc cùng nhau, nên được phép làm “chuyện ấy”?
Số người trả lời “có”: 2.100 (90,44%)
Số người trả lời “không”: 223 (9,56%)
Số người không đưa ra câu trả lời: 32
3. Nhưng mọi cái cũng có giới hạn của nó. Hầu hết mọi người tham gia cuộc điều tra không cho là sếp nên được phép làm “chuyện ấy” với cấp dưới.
Câu hỏi đưa ra: Bạn có cho là sếp nên được phép làm “chuyện ấy” với cấp dưới trực tiếp hoặc không trực tiếp?
Số người trả lời “có”: 842 (39,95%)
Số người trả lời “không”: 1.500 (64,05%)
Số người không đưa ra câu trả lời: 23
4. Hầu như không ai cho rằng, phải nói với công ty về việc họ làm “chuyện ấy” với đồng nghiệp. 
Câu hỏi đưa ra: Bạn có cho rằng nên báo với bộ phận nhân sự (hoặc tương đương) về việc bạn làm “chuyện ấy” với đồng nghiệp?
Số người trả lời “có”: 178 (7,63%)
Số người trả lời “không”: 2.154 (92,37%)
Số người không đưa ra câu trả lời: 33
5. Hầu hết mọi người cho rằng, làm “chuyện ấy” với đồng nghiệp là ổn, miễn sao cho khéo.
Câu hỏi đưa ra: Bạn có quan điểm như thế nào về làm “chuyện ấy” với đồng nghiệp?
Luôn luôn là một ý tưởng tồi: 243 người trả lời (10,33%)
Thường là một ý tưởng tồi: 626 người trả lời (26,62%)
Ổn, miễn sao cho khéo: 1.226 người trả lời (52,13%)
Không thể biết được cho tới khi tôi gặp được người hấp dẫn: 257 người trả lời (10,93%)
Số người không trả lời: 13 
6. Ai cũng đã có lúc bị hấp dẫn giới tính bởi một đồng nghiệp.
Câu hỏi đưa ra: Bạn đã bao giờ cảm thấy sự hấp dẫn giới tính từ một đồng nghiệp chưa?
Số người trả lời “có”: 2.115 (80,27%)
Số người trả lời “không”: 228 (9,73%)
Số người không đưa ra câu trả lời: 22
7. Phần lớn mọi người đều đã có lúc để ý về mặt giới tính tới một đồng nghiệp.
Câu hỏi đưa ra: Bạn đã bao giờ để mắt tới một đồng nghiệp khác giới chưa?
Số người trả lời “có”: 1.497 (64,17%)
Số người trả lời “không”: 836(35,83%)
Số người không đưa ra câu trả lời: 32
8. Phần lớn mọi người đều đã bị một đồng nghiệp để ý về mặt giới tính
Câu hỏi đưa ra: Bạn đã bao giờ bị một đồng nghiệp khác giới để mắt chưa?
Số người trả lời “có”: 1.750 (74,72%)
Số người trả lời “không”: 592 (25,28%)
Số người không đưa ra câu trả lời: 23
9. Nhưng cũng có nhiều người biết đâu là giới hạn.Khoảng một nửa ý kiến trả lời cho biết không theo đuổi mối quan hệ tình ái với đồng nghiệp, vì đó là đồng nghiệp.
10. Hầu như chẳng ai chịu bỏ việc để theo đuổi quan hệ tình ái với đồng nghiệp!
Câu hỏi đưa ra: Bạn hoặc đồng nghiệp của bạn đã bao giờ bỏ việc để được tự do yêu nhau chưa?
Số người trả lời “có”: 115 (4,92%)
Số người trả lời “không”: 2.222 (95,08%)
Số người không đưa ra câu trả lời: 28
11. Hầu hết mọi người đều đã từng mơ về việc làm “chuyện ấy” với đồng nghiệp.
Câu hỏi đưa ra: Bạn đã bao giờ mơ về việc làm “chuyện ấy” với đồng nghiệp?
Số người trả lời “có”: 1.969 (84,51%)
Số người trả lời “không”: 361 (15,49%)
Số người không đưa ra câu trả lời: 35
12. Hầu như không có ai chuyển việc vì rắc rối tình ái với một đồng nghiệp.
13. Hầu hết mọi người cho rằng 20-40% đồng nghiệp của mình đã làm “chuyện ấy” với một đồng nghiệp.
14. Nhưng, trên thực tế, có tới hơn một nửa mọi người đã làm “chuyện ấy” với một đồng nghiệp.
Câu hỏi đưa ra: Bạn đã bao giờ làm “chuyện ấy” với một đồng nghiệp?
Số người trả lời “có”: 1.267 (54,01%)
Số người trả lời “không”: 1.079 (45,99%)
Số người không đưa ra câu trả lời: 19
15. Từ phần này trở đi, các câu hỏi chỉ dành cho những người đã từng làm “chuyện ấy” với đồng nghiệp. Có tới hơn một nửa số này cho biết, họ đã làm “chuyện ấy” với nhiều đồng nghiệp. Tuy nhiên, chưa đầy 1/5 nói họ thường xuyên làm “chuyện ấy” với đồng nghiệp.
16. Có ít người làm “chuyện ấy” với cấp trên.
Câu hỏi đưa ra: Bạn đã bao giờ làm “chuyện ấy” với sếp của bạn?
Số người trả lời “có”: 142 (13,68%)
Số người trả lời “không”: 896 (86,32%)
Số người không đưa ra câu trả lời: 1.327
17. Nhưng hơn 1/3 cho biết đã làm “chuyện ấy” với cấp dưới.
Câu hỏi đưa ra: Bạn đã bao giờ làm “chuyện ấy” với cấp dưới?
Số người trả lời “có”: 370 (35,51%)
Số người trả lời “không”: 672 (64,49%)
Số người không đưa ra câu trả lời: 1.323
18. Hầu hết những người từng làm “chuyện ấy” với đồng nghiệp đều nói rằng, việc này không ảnh hưởng tới năng suất làm việc hay sự nghiệp của họ.
19. Cứ 10 người từng làm “chuyện ấy” với đồng nghiệp thì 9 người nói, họ cảm thấy vui sau đó!
Trên thực tế, những mối quan hệ yêu đương ở công sở kiểu này chắc chắn gây cho những người trong cuộc không ít phiền toái, ảnh hưởng gián tiếp đến sự thăng tiến cũng như sự tôn trọng của những người xung quanh. Đặc biệt, ở một số trường hợp mà một hoặc cả hai người đều đã có gia đình thì đó thực sự là điều cấm kỵ. Vì vậy, nếu bạn có kế hoạch theo đuổi một đồng nghiệp, hãy thận trọng và cân nhắc kỹ.
Bạn Ðã Xem Chưa ?