Bẫy Tình - Trên HTV9 - Tập [ 30 / 30 ]

Phóng to
Tắt đèn
Bình luận

Nội dung phim


Bẫy Tình - Tập 30
Bay Tinh - Phim Bộ Việt Nam - Episode 30
Đạo diễn: Đang cập nhật
Diễn viên: Thành Được, Thùy Trang, Kim Dung, Bảo Sơn, Linh Trung, Mỹ Vy, Khánh Vy, Khánh Huyền, Thành Nhân, Lâm Tuấn, Ngân Quỳnh,
Thể loại: Tâm Lý, Tình Cảm
Sản xuất: Đang cập nhật
Quốc gia: Việt Nam
Năm sản xuất: 2012
Thời lượng: 30Noi dung phim Bẫy Tình - Bay Tinh - Phim Bộ Việt Nam (2012)
Ca ngợi tình yêu, tình bạn chân thành, khát vọng khẳng định mình của những người trẻ, đặc biệt là các doanh nhân trẻ có ý chí trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt.

[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=A8LGgUcGS7I;http://www.youtube.com/watch?v=rf6_f61-k9o;http://www.youtube.com/watch?v=YXRtnrmub-E|2;http://www.youtube.com/watch?v=LAS4IE9zkN0;http://www.youtube.com/watch?v=jav7OlK0L_c;http://www.youtube.com/watch?v=3SfY7hSM7T8|3;http://www.youtube.com/watch?v=A8FTdYHUFLA;http://www.youtube.com/watch?v=h1t7KDrh280;http://www.youtube.com/watch?v=wKsk-YQL294|4;phimsoc.y/2ruB1TH_e1I|4;http://www.youtube.com/watch?v=6jBaDm1bR2Q;http://www.youtube.com/watch?v=8dlhzxMr6ac;http://www.youtube.com/watch?v=3-SH9B8Mf_k|5;http://www.youtube.com/watch?v=QamnuCNDE8s;http://www.youtube.com/watch?v=qFde6BKusaA;http://www.youtube.com/watch?v=JRJb4TN4Nzs|5;phimsoc.y/PW3EDsYusl0|7;http://www.youtube.com/watch?v=ZrataX7wRc4;http://www.youtube.com/watch?v=jpmGn3tBLzg;http://www.youtube.com/watch?v=VHsWxL3Bmeg|8;phimsoc.y/TzwIM3YuH-E|8;http://www.youtube.com/watch?v=do4SmuTIDCs;http://www.youtube.com/watch?v=9NTfcvTxGVM;http://www.youtube.com/watch?v=XrYnuYI76mI|9;http://www.youtube.com/watch?v=-OhtpCDbgXE;http://www.youtube.com/watch?v=zdti7FbKBqA;http://www.youtube.com/watch?v=kA1QUQVyjzA|10;phimsoc.y/uKbi5Bsq6bg|10;http://www.youtube.com/watch?v=ESEgAm8NX8c;http://www.youtube.com/watch?v=9ol7e9rJaGA;http://www.youtube.com/watch?v=rcWgW8dH1yc|11;http://www.youtube.com/watch?v=7b3f_mmh1j4;http://www.youtube.com/watch?v=6XY0TU6JgRQ;http://www.youtube.com/watch?v=ZNwf74YLIIM|13;http://www.youtube.com/watch?v=i98wuB8whIM;http://www.youtube.com/watch?v=jDj2SeV1pXo;http://www.youtube.com/watch?v=5JbAMcKtefE|11;phimsoc.y/_MHMJ0QwSIQ|13;phimsoc.y/tUdYCHh6HNU|14;http://www.youtube.com/watch?v=fn4nzysMbyc;http://www.youtube.com/watch?v=dwc0RQg7HMM;http://www.youtube.com/watch?v=Mwy04uhUM70|15;http://www.youtube.com/watch?v=sxroWURAuAA;http://www.youtube.com/watch?v=i042FdnWb3c;http://www.youtube.com/watch?v=2izfvcRab_g|16;phimsoc.y/QaoaS5C-C4U|16;http://www.youtube.com/watch?v=1V0-E2hZhhI;http://www.youtube.com/watch?v=6U9ho8-pPPM;http://www.youtube.com/watch?v=RqfhUc-JLcg|17;http://www.youtube.com/watch?v=y6XgQ6-OQ8k;http://www.youtube.com/watch?v=TEmDJ3_QpvA;http://www.youtube.com/watch?v=pvFRQ9wf__I|18;phimsoc.y/c4IxgmUzElU|18;http://www.youtube.com/watch?v=SBMrKi9nT8k;http://www.youtube.com/watch?v=mFcSNVGquL0;http://www.youtube.com/watch?v=2uf6_yGlDGU|19;http://www.youtube.com/watch?v=R7lB2B9sVoE;http://www.youtube.com/watch?v=whv-iTTiMSA;http://www.youtube.com/watch?v=eLHOeCli3MQ|20;http://www.youtube.com/watch?v=Y5nM_LDID_I;http://www.youtube.com/watch?v=yS8r1_JJu9U;http://www.youtube.com/watch?v=h9yCw0AwpmQ|20;phimsoc.y/9AzjyZAHBkI|22;http://www.youtube.com/watch?v=KAiwL5sEFng;http://www.youtube.com/watch?v=Eg32JBgOTXo;http://www.youtube.com/watch?v=ZsNNSWjHjYI|23;http://www.youtube.com/watch?v=hGbUFzwGtxY;http://www.youtube.com/watch?v=Cb98SGOpG_E;http://www.youtube.com/watch?v=pcNdbPQgeNI|21;phimsoc.y/wjyov_nW7ns|22;phimsoc.y/HDo1s0GFN3s|23;phimsoc.y/8d03BxhKloE|24;http://www.youtube.com/watch?v=ITJWhatT7kE;http://www.youtube.com/watch?v=rsgmUcvTip0;http://www.youtube.com/watch?v=WfZwWEMJR1w|25;http://www.youtube.com/watch?v=bSCipQFbT7I;http://www.youtube.com/watch?v=qm9uJ0CnJRg;http://www.youtube.com/watch?v=P0knwGYBhXk|25;phimsoc.y/-H09IrxfUPg|26;http://www.youtube.com/watch?v=tYUHLeAjhjk;http://www.youtube.com/watch?v=-tZxkke2HOo;http://www.youtube.com/watch?v=ruOalDV-bAM|26;phimsoc.y/voPzdP5TIgU|27;http://www.youtube.com/watch?v=IiUoJXz2CPY;http://www.youtube.com/watch?v=Cc2Rhz37Y7M;http://www.youtube.com/watch?v=D6OREKKhXEc|28;http://www.youtube.com/watch?v=myNePz7sKoY;http://www.youtube.com/watch?v=5KRJpG7lTvQ;http://www.youtube.com/watch?v=LUO2p1y0rRU|29;http://www.youtube.com/watch?v=c60UzkcS0jw;http://www.youtube.com/watch?v=Rolr2VcEb4s;http://www.youtube.com/watch?v=cwblVhkox8c|29;phimsoc.y/U33OVughxkU|30;http://www.youtube.com/watch?v=xh60RN1KCHo;http://www.youtube.com/watch?v=6rko3sWxFYo;http://www.youtube.com/watch?v=IvaM7CWwTE0|30-End;phimsoc.y/2LQdVKVF0Xk|[/id]

Xem toàn bộ

Bình luận về phim