Tân Tây Du Ký full- Journey To The West (2013)

Phóng to
Tắt đèn
Bình luận

Nội dung phim

Tân Tây Du Ký full- Journey To The West (2013)

 

Tân Tây Du Ký full- Journey To The West (2013) 

Diễn viên: Nhiếp Viễn, Ngô Việt, Vương Cửu Thắng....
Đạo diễn: Trương Kỷ Trung
Thời lượng: 66 Tập
Thể loại: Hành ĐộngPhiêu LưuThần Thoại
Quốc gia: Trung Quốc
[id]Tap 1;http://www.youtube.com/watch?v=xM444KzfLTw&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f| Tap 2;http://www.youtube.com/watch?v=i1NZutDIkdQ&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=2| Tap 3;http://www.youtube.com/watch?v=99H49qyipdY&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=3| Tap 4;http://www.youtube.com/watch?v=x38bxg62Qyc&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=4| Tap 5;http://www.youtube.com/watch?v=x3VGOV_oS6g&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=5| Tap 6;http://www.youtube.com/watch?v=0Q0nxQMYDFs&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=6| Tap 7;http://www.youtube.com/watch?v=XVfRAbsxfEU&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=7| Tap 8;http://www.youtube.com/watch?v=EGZ7Z3KPeL0&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=8| Tap 9;http://www.youtube.com/watch?v=zqzg_CPMmWA&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=9| Tap 10;http://www.youtube.com/watch?v=-F466aPHkhg&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=10| Tap 11;http://www.youtube.com/watch?v=Ude3lZ_BNns&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=11| Tap 12;http://www.youtube.com/watch?v=Oa9GUPVffnk&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=12| Tap 13;http://www.youtube.com/watch?v=DoVtITNAuPM&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=13| Tap 14;http://www.youtube.com/watch?v=kxUJGPIb0cE&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=14| Tap 15;http://www.youtube.com/watch?v=1h7-swh0LH4&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=15| Tap 16;http://www.youtube.com/watch?v=Fo9UpwT0g2I&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=16| Tap 17;http://www.youtube.com/watch?v=Yi1V1BlwWoE&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=17| Tap 18;http://www.youtube.com/watch?v=joT57EdBbFI&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=18| Tap 19;http://www.youtube.com/watch?v=-gXs9EaNEnM&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=19| Tap 20;http://www.youtube.com/watch?v=W-UozGggTIs&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=20| Tap 21;http://www.youtube.com/watch?v=e2ZIuVgnuNY&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=21| Tap 22;http://www.youtube.com/watch?v=pX-sOR2tPh4&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=22| Tap 23;http://www.youtube.com/watch?v=k9z79cpl25I&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=23| Tap 24;http://www.youtube.com/watch?v=EpoWUC15iHs&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=24| Tap 25;http://www.youtube.com/watch?v=ozvdcekhEB0&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=25| Tap 26;http://www.youtube.com/watch?v=lfiK-HMMvIE&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=26| Tap 27;http://www.youtube.com/watch?v=aw-e1H8Mw7M&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=27| Tap 28;http://www.youtube.com/watch?v=SivMrkalaao&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=28| Tap 29;http://www.youtube.com/watch?v=XUz4abNXRQ0&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=29| Tap 30;http://www.youtube.com/watch?v=u3N0tw5pgPk&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=30| Tap 31;http://www.youtube.com/watch?v=FIHReQMptGA&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=31| Tap 32;http://www.youtube.com/watch?v=3aPFZDHyU_E&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=32| Tap 33;http://www.youtube.com/watch?v=27uXsXOUznM&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=33| Tap 34;http://www.youtube.com/watch?v=2c8d_gb_-2A&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=34| Tap 35;http://www.youtube.com/watch?v=uyOvol9NtxA&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=35| Tap 36;http://www.youtube.com/watch?v=_v7UXAxWEtI&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=36| Tap 37;http://www.youtube.com/watch?v=XeX-5MLD-HA&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=37| Tap 38;http://www.youtube.com/watch?v=SFv2mP53_wg&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=38| Tap 39;http://www.youtube.com/watch?v=IEtGkpCIS5s&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=39| Tap 40;http://www.youtube.com/watch?v=zPVZzrdGr88&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=40| Tap 41;http://www.youtube.com/watch?v=0BA1PEQ9lis&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=41| Tap 42;http://www.youtube.com/watch?v=IrL9Gl836-M&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=42| Tap 43;http://www.youtube.com/watch?v=sLNpv5BWUJY&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=43| Tap 44;http://www.youtube.com/watch?v=0klHAFpi2io&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=44| Tap 45;http://www.youtube.com/watch?v=dH5vWb3Nr6w&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=45| Tap 46;http://www.youtube.com/watch?v=VWuzRHkphrk&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=46| Tap 47;http://www.youtube.com/watch?v=qqKgbkQJk1Y&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=47| Tap 48;http://www.youtube.com/watch?v=7QN5bkw7EAI&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=48| Tap 49;http://www.youtube.com/watch?v=D7c0uourNvo&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=49| Tap 50;http://www.youtube.com/watch?v=iKqJpiN6GUg&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=50| Tap 51;http://www.youtube.com/watch?v=7jAFXonXZUc&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=51| Tap 52;http://www.youtube.com/watch?v=YJepkZRLNMs&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=52| Tap 53;http://www.youtube.com/watch?v=gcClQcpBLYY&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=53| Tap 54;http://www.youtube.com/watch?v=vFbyzcdvROs&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=54| Tap 55;http://www.youtube.com/watch?v=aFZFSBaSLCA&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=55| Tap 56;http://www.youtube.com/watch?v=HiY2aM8uKXI&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=56| Tap 57;http://www.youtube.com/watch?v=alPsANUD9_w&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=57| Tap 58;http://www.youtube.com/watch?v=pFwGcXxPawo&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=58| Tap 59;http://www.youtube.com/watch?v=8I2qAx5SBm4&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=59| Tap 60;http://www.youtube.com/watch?v=AzvVvN9G4Bs&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=60| Tap 61;http://www.youtube.com/watch?v=nd6S8DPZ2ps&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=61| Tap 62;http://www.youtube.com/watch?v=KhW5WkdAaSw&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=62| Tap 63;http://www.youtube.com/watch?v=52IPyxavcGo&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=63| Tap 64;http://www.youtube.com/watch?v=Ae8JxqkJ4sQ&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=64| Tap 65;http://www.youtube.com/watch?v=CWW3Xh6hB-Q&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=65| Tap 66-End;http://www.youtube.com/watch?v=DVd5JMnSTxk&list=PLgstdqGvhBB6yZZe5E7I8C8kLkvelAv0f&index=66|[/id]

Xem toàn bộ

Bình luận về phim