Bình Luận Facobook
Thông Tin Phim

Khi các thiên thần không còn tin vào con người và muốn xóa sổ nhân loại, Đại thiên thần Gabriel đã dẫn đầu một đội quân tấn công xuống mặt đất. Tổng lãnh thiên thần Michael đã chọn cách đứng về phía con người và chống lại chính đồng loại của mình. Các thành phố mới được lập nên để bảo vệ những người còn sống sót nhưng cuộc chiến sẽ không kết thúc cho đến khi một trong hai hoàn toàn tuyệt diệt. Họ được tạo ra để bảo vệ loài người, chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ quyết định hủy diệt chúng ta?[id]https://picasaweb.google.com/109526225063697679750/Home?authkey=Gv1sRgCOazjaWCyeOejQE#6029843196967153954[/id]
Tags: ,
Bạn Ðã Xem Chưa ?