Bình Luận Facobook
Thông Tin Phim


Giới thiệu phim Kẻ đến từ địa ngục

:
Constantine 2014 :Một người đàn ông vật lộn với đức tin của mình bị ám ảnh bởi tội lỗi của quá khứ của mình nhưng đột nhiên đẩy vào vai trò của bảo vệ nhân loại khỏi các lực lượng tập hợp của bóng tối.


[id]https://www.youtube.com/watch?v=uPE2oBnzROY[/id]
Bạn Ðã Xem Chưa ?