Bình Luận Facobook
Thông Tin Phim


Bộ Tứ siêu đẳng biết rằng họ không phải là những người duy nhất có siêu sức mạnh trong vũ trụ khi họ phải chiến đấu lại Kẻ lướt ván bạc hùng mạnh và kẻ ăn hành tinh Galatus.
[id]Full HD;https://www.youtube.com/watch?v=VOVKvSoRPCM&hd=1|[/id]
Bạn Ðã Xem Chưa ?