Bình Luận Facobook
Thông Tin Phim


Bộ phim nói về một nhóm lính đánh thuê bị bắt bởi kẻ thù và để lại cho đến chết. Khi lãnh đạo nhiệm vụ của họ thoát khỏi cuộc chiến tranh tàn phá khu vực 4, ông cam kết sẽ trở lại và đòi lại nợ máu, những cuọc đấu súng đẩm máu xảy ra quyết liệt giữa hai bên gây ra vô số thương vong.[id]1;https://picasaweb.google.com/lh/photo/l4FBwQ02FtPNk0E4I0QoNDxl4oLh12fNe49VH5B0CKs?feat=directlink|2;https://picasaweb.google.com/lh/photo/MmSMyZENBVfeOheWmdFwyDxl4oLh12fNe49VH5B0CKs?feat=directlink|3;https://picasaweb.google.com/lh/photo/5MNgsAV-scOkNOaI0z9owDxl4oLh12fNe49VH5B0CKs?feat=directlink|4;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Nc3Hz7YAB8fdggnkmC19qjxl4oLh12fNe49VH5B0CKs?feat=directlink|5;https://picasaweb.google.com/lh/photo/8AmaUnATqshgWBydIX93Yjxl4oLh12fNe49VH5B0CKs?feat=directlink|6-End;https://picasaweb.google.com/lh/photo/XMwvdueuRRXN1B4W5GipyTxl4oLh12fNe49VH5B0CKs?feat=directlink|[/id]
Bạn Ðã Xem Chưa ?