Bình Luận Facobook
Thông Tin Phim

Đây là một bộ phim kinh dị miêu tả khát vọng và oan hồn uẩn khúc của một người con gái. Oan hồn này đã đeo đuổi người vô tình nhặt được đôi giày đỏ của ngưới quá cố và câu chuyện bắt đầu xảy ra từ đây.
Nội dung phim Lời nguyền đôi giày đỏ:
[id]Full;https://www.youtube.com/watch?v=hyATrDWkPRs|[/id]
Bạn Ðã Xem Chưa ?